آیا می دانستید با پوست هندوانه میتوان پیراهن دوخت؟

اخیرا خبری مبنی بر اینکه با پوست هندوانه می توان پیراهن دوخت در سایت آراد برندینگ منتشر شده است.با مراجعه به آن میتوانید از این خبر مطلع شوید.

همه ما بخاطر آب آشامیدنی که مصرف میکنیم دچار شن یا سنگ کلیه شده ایم.اما باید بدانید که خواص هندوانه برای سنگ کلیه چقدر کاربردی است مخصوصا اگر هندوانه را به صورت آب پز مصرف کنیم.

اکثر ما با استفاده از روغن های مایع و خوردن شیرینی جات و چربی کبد چرب داریم.شاید بدانید که خوردن هندوانه برای کبد چرب می تواند در پایین آمد چربی به ما  کمک کند.

با توجه به شلوغی مرزها در طی چند روز اخیر صادرات هندوانه به جیرفت به کشورهای همسایه بسیار دشوار شده است که با استفاده از مجوز هم به سختی می توان عبور کرد.