اتصالات لوله برق باعث انتقال سریع تر نیروی برق می شود

سیستم با لوله‌های الکتریکی و اتصالات لوله برق اخیراً با سیستم‌های کابل زره‌دار و غیر زره‌دار همه‌کاره‌تر ملحق شده است که از طریق یک لوله کابل به داخل محفظه‌ها وارد می‌شوند.

با وجود این، این نوع کارخانه هنوز هم امروزه گسترده ترین سیستم در سایت های پتروشیمی در معرض خطر اتمسفرهای انفجاری است که در آن محیط های خورنده، دمای شدید محیط و خطرات مکانیکی نیاز به حفاظت مکانیکی و شیمیایی بالایی دارند.

همچنین یافتن سیستم‌های مختلط که اسکیدها را با کانال‌های لوله فلزی در کنار اتصالات به سیستم‌های کابلی یکپارچه می‌کنند، کم نیست.

مجرای الکتریکی: مجموعه ای متشکل از یک یا چند هادی الکتریکی و عناصری که عایق بودن آنها را تضمین می کنند. نصب، پشتیبانی آنها، بست آنها و حفاظت مکانیکی احتمالی آنها.

اتصالات

در سیستم‌های الکتریکی، حفاظت از کابل‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند، به طوری که غلاف‌های محافظ کابل‌ها نمی‌توانند به طور ناگهانی به دلیل شرایط محیطی و استرس مکانیکی خراب شوند.

به همین دلیل است که استفاده از سیستم های کانال کشی مناسب برای جلوگیری از چنین اشکالاتی که می تواند بر ایمنی کل سیستم الکتریکی تأثیر بگذارد، حتی اگر با رعایت معیارهای نظارتی صحیح ایجاد شود، بسیار مؤثر است.

بنابراین، سیستم‌های کانال‌کشی برای اجرای صحیح سیستم‌های الکتریکی، هم در موردی که اجرای آنها برای محیط‌های خانگی و هم برای محیط‌های صنعتی در نظر گرفته شده است، اساسی هستند.